Integritetspolicy

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem ?
Anne-Julie Dupart är ett enmansföretag som bedriver översättning och korrekturläsning. Därför samlar vi in de personuppgifter som krävs för att ta emot och svara på förfrågningar, administrera beställningar och fullgöra uppdrag (t.ex. beställarens namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, momsnummer samt eventuella personuppgifter i den text som ska behandlas). 
Därmed tillgodoser vi vårt berättigade intresse av att tillhandahålla begärda tjänster. Vi försöker undvika att behandla känsliga personuppgifter, men skulle sådana förekomma kommer vi att följa gällande lagar och bestämmelser om föregående samtycke och tystnadsplikt.

Hur länge bevarar vi personuppgifter ?
Anne-Julie Dupart bevarar personuppgifterna under pågående uppdrag och tills betalning är klar. Därefter raderas personuppgifterna, om inte annat krävs för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Lämnar vi ut personuppgifter till tredje part ? 
Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon annan tredje part..

Dina rättigheter 
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig samt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dem. Du har även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och att invända mot behandlingen av dem. I den mån vår behandling är baserad på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Om du tror att Anne-Julie Dupart inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen har du rätt att klaga till Datainspektionen. 

Ändringar av denna policy
Eventuella ändringar av denna integritetspolicy publiceras på denna webbplats

Fermer le menu