Translation sample/Swedish>French : Hallifornia, Sweden (July 18-20, 2019)

Traduction tirée de l’article Hallifornia (lien ICI)

IDÉN BAKOM HALLIFORNIA

Hallifornia har vuxit fram för att vi älskar aktiviteter, kreativitet, musik, fest och utmaningar. Vi vill skapa en möjlighet för oss själva och för andra att lära känna nya människor i ett positivt sammanhang. Genom Hallifornia vill vi främja den nya kustkulturen i Varberg och Halland. En kultur som omfattar vatten-, street- och actionsporter, dans, yoga, musik, performance och konst.

COMMENT EST NÉ HALLIFORNIA ?

Hallifornia est né de notre passion pour les activités, la créativité, la musique, la fête et les défis.  Notre objectif est de créer du lien dans une ambiance positive, pour nous comme pour les autres. Hallifornia nous permet de promouvoir la récente culture côtière de Varberg et du comté de Halland, une culture qui englobe les sports nautiques, urbains et extrêmes, mais aussi la danse, le yoga, la musique, les spectacles et l’art.

Det är en kultur som är inkluderande och som bygger på en anda av aktivt deltagande, samarbete, hållbarhet, kreativitet och innovation

C’est une culture de l’inclusion, mue par la participation active, la coopération, la durabilité, la créativité et l’innovation.

FESTIVALENS ROLL

Att genomföra idéer, prova nya aktiviteter och ingå i olika samarbeten ger oss nya upplevelser och perspektiv. När olika personer jobbar mot gemensamma mål så uppstår i många fall någonting som är större än summan av delarna. Hallifornia som idé är en plattform för detta och festivalen som genomföras i Varberg varje år är en manifestation av detta.

LE RÔLE DU FESTIVAL

Notre quête d’idées, d’activités nouvelles et de partenariats ouvre nos horizons et nous apporte de nouvelles perspectives. En effet, travailler ensemble vers un but commun permet la plupart du temps de dépasser les objectifs individuels. Cette vision est portée par Hallifornia en tant que concept et mise en œuvre par le festival de Varberg.

Traduction : Anne-Julie Dupart, with the kind permission of the Hallifornia festival.

Source : Hallifornia

Share Button

Laisser un commentaire

Fermer le menu