Logo d'Anne-Julie Dupart traductrice

Från dig till franska

Anne-Julie Dupart

Kvalificerad översättare

Svenska > franska & engelska > franska

Ämnesområde : musik

Vanliga frågor om översättning

VANLIGA FRÅGOR

Nej, jag har inga svenska rötter. Jag valde att lära mig svenska när jag studerade engelska och tyska. Engelska, tyska och svenska ingår i den germanska språkfamiljen. De ligger nära varandra och lär man sig ett av dem är det lättare att förstå de andra två och tvärtom. Det var en fråga om strategi för mig.

Källspråket är det språk som ett dokument har skrivits på innan det översätts. Målspråket är det språk som dokumentet översätts till. Mina två källspråk är engelska och svenska och mitt enda målspråk är mitt modersmål franska.

De språk som ingår i en och samma ”familj” kommer helt enkelt från samma ursprungsspråk som sedan har utvecklats i olika riktningar över tid och genom att människorna som talade det har förflyttat sig till andra geografiska områden. Det ”germanska” ursprungsspråket utvecklades till engelska, tyska, nederländska, svenska, norska och danska.

Nej. Jag översätter endast till mitt modersmål som är franska i enlighet med SFT:s (franska översättarförbundet) etikkod. Däremot kan jag hänvisa dig till mina engelsk- och svenskspråkiga kollegor.

Självklart ! Kontakta mig gärna eller läs SFT*s « Translation Getting it Right, a guide to buying to translations » (på engelska) nedan.

*franska översättarförbundet

ORDLISTA

En diginomad är en person vars livsstil innebär att hen kan resa runt samtidigt som hen arbetar på distans. Det enda som krävs för att utföra jobbet är en dator och en bra internetanslutning.

SUP står för ”stand up paddle”, alternativt paddelsurfing på svenska. SUP är en sport som utövas genom att stå upp på en bräda på vatten och ta sig fram med hjälp av en paddel.

Vanliga frågor om översättning

Logo The Word Tuner®
Fermer le menu